Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 iunie 2018 - Strasbourg

8. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia EMPL a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

— Rectificare P8_TA(2018)0213(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate