Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

8. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor EMPL predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

— Korigendum P8_TA(2018)0213(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 29. mája 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) výbor EMPL)

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia