Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000021/2018) зададен от Ingeborg Gräßle, от името на комисията BUDG, към Комисията: Борба с корупцията (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Пакета за ИПС, публикуван от Комисията на 6 декември 2017 г. (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (B8-0030/2018).

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност