Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000021/2018) που κατέθεσε η Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς την Επιτροπή: Καταπολέμηση της διαφθοράς (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η δέσμη μέτρων για την ΟΝΕ που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (B8-0030/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου