Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 iunie 2018 - Strasbourg

10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000021/2018) adresată de Ingeborg Gräßle, în numele Comisiei BUDG, Comisiei: Combaterea corupției (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Negocierile pentru un nou acord de parteneriat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Negocierile pentru un nou acord de parteneriat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Pachetul UEM publicat de Comisia Europeană la 6 decembrie 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Imbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei Imbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (B8-0030/2018).

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate