Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000021/2018) ktorú položila Ingeborg Gräßle v mene výboru BUDG, pre Komisiu: Boj proti korupcii (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE, pre Radu: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) ktorú položil Roberto Gualtieri v mene výboru ECON, pre Komisiu: Balík týkajúci sa HMÚ, ktorý Európska komisia zverejnila 6. decembra 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI, pre Radu: Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI, pre Komisiu Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (B8-0030/2018).

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia