Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000021/2018) från Ingeborg Gräßle, för utskottet BUDG, till kommissionen: Korruptionsbekämpning (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: EMU-paketet som offentliggjordes av kommissionen den 6 december 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0030/2018).

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy