Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2721(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000014/2018

Předložené texty :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 11. června 2018 - Štrasburk

11. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000014/2018), kterou pokládají Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL Komisi: Účast Izraele na projektech financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí