Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2721(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000014/2018

Indgivne tekster :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Forhandlinger :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 11. juni 2018 - Strasbourg

11. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000014/2018) af Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020 (B8-0028/2018)

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik