Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2721(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000014/2018

Teksty złożone :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Debaty :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg

11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

- (O-000014/2018), którą skierowali Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Uczestnictwo Izraela w projektach finansowanych z programu "Horyzont 2020" (B8-0028/2018)

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności