Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2721(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000014/2018

Predkladané texty :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

11. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

- (O-000014/2018) ktorú položil Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia