Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2721(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000014/2018

Ingivna texter :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Debatter :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

11. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000014/2018) från Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020 (B8-0028/2018)

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy