Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. června 2018 - Štrasburk

13. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního červnového plenárního zasedání (PE 623.587/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byl název „Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi“ změněn na „Gruzínské separatistické regiony deset let po válce s Ruskem“ (bod 80 PDOJ).

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (101 pro, 165 proti, 11 se zdrželo).

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise na téma „Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU“.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který odůvodnil žádost o konání rozpravy bez předložení návrhů usnesení, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, která odůvodnila stejnou žádost své skupiny, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE s žádostí, aby byl bod zařazen na úterní pořad jednání, Mario Borghezio za skupinu ENF, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby byla rozprava zařazena na pořad jednání jako samostatný bod, Philippe Lamberts, aby upřesnil svou žádost, Maria João Rodrigues, která podpořila předchozí žádost, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec.

Parlament žádost schválil EH (212 pro, 62 proti, 18 se zdrželo).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí