Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. juuni 2018 - Strasbourg

13. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati laiali 2018. aasta juuni osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 623.587/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon GUE/NGL taotles pealkirja „Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi“ muutmist järgmiselt: „Gruusia separatistlikud piirkonnad kümme aastat pärast sõda Venemaaga“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 80).

Sõna võtsid Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (101 poolt, 165 vastu, 11 erapooletut).

Kolmapäev

Fraktsioon Verts/ALE taotles nõukogu ja komisjoni avalduste „Humanitaarhädaolukorrad Vahemerel ja ELi liikmesriikide solidaarsus“ lisamist pärastlõunase päevakorra teiseks punktiks .

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas arutelu korraldamist resolutsiooni esitamata, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas oma fraktsiooni samasisulist taotlust, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes taotles selle punkti lisamist teisipäevase istungi päevakorda, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel kes taotles arutelu lisamist eraldi punktina, Philippe Lamberts oma taotluse täpsustamiseks, Maria João Rodrigues, kes toetas seda, ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (212 poolt, 62 vastu, erapooletuid 18).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika