Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni 2018 (PE 623.587/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de titel "Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie" te veranderen in "De Georgische afscheidingsgebieden tien jaar na de oorlog met Rusland" (punt 80 PDOJ)

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, tegen het verzoek.

Bij HS (101 voor, 165 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als tweede punt 's middags verklaringen van Raad en Commissie toe te voegen over "Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU".

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek om een debat zonder resolutie toelicht, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die eenzelfde verzoek van haar fractie toelicht, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, om te vragen dat het punt dinsdag op de agenda komt te staan, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, om het debat als afzonderlijk punt te agenderen, Philippe Lamberts, om zijn verzoek te verduidelijken, Maria João Rodrigues, die hem bijvalt, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

Bij ES (212 voor, 62 tegen, 18 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid