Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg

13. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych sesji czerwcowej w 2018 r. (PE 623.587/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Wniosek grupy GUE/NGL o zmianę tytułu Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej na „Separatystyczne regiony Gruzji dziesięć lat po wojnie z Rosją (pkt 80 PDOJ).

Głos zabrali: Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek, i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, przeciwko wnioskowi.

W GI (przy 101 głosach za, 165 głosach przeciw, 11 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE o dodanie jako drugiego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji pt. Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek o debatę bez rezolucji, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła podobny wniosek swojej grupy, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, z wnioskiem o wpisanie punktu do wtorkowego porządku obrad, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wpisania debaty jako oddzielnego punktu, Philippe Lamberts, aby wyjaśnić swój wniosek, Maria João Rodrigues, aby go poprzeć, i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

W GE (przy 212 głosach za, 62 głosach przeciw i 18 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności