Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

13. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze v júni 2018 (PE 623.587/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zmenu názvu „Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii“ na „Gruzínske separatistické regióny desať rokov po vojne s Ruskom“ (bod 80 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odôvodnil žiadosť a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, proti žiadosti.

HPM (101 za, 165 proti, 11 sa zdržali hlasovania), Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE o pridanie vyhlásení Rady a Komisie „Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ“ do druhého bodu popoludní.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odôvodnil žiadosť o rozpravu bez uznesenia, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila rovnakú žiadosť svojej skupiny, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý požiadal, aby bol bod zaradený do programu v utorok, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, aby rozprava bola zaradená ako osobitný bod, Philippe Lamberts, aby sprednil svoju žiadosť, Maria João Rodrigues, ktorá ho podporila, a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 212, proti: 62, zdržali sa hlasovania: 18).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia