Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AGRI: Karine-Gloanec Maurin in plaats van Jean-Paul Denanot

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije: Karine-Gloanec Maurin in plaats van Jean-Paul Denanot

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid