Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2018

Внесени текстове :

A8-0181/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

15. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Jakob von Weizsäcker, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică и Caroline Nagtegaal.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Werner Langen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 12.6.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност