Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0090(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0181/2018

Teksty złożone :

A8-0181/2018

Debaty :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Głosowanie :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2019 - 10.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg

15. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Jakob von Weizsäcker w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică i Caroline Nagtegaal.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Werner Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 12.6.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności