Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0181/2018

Predkladané texty :

A8-0181/2018

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.17

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

15. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Jakob von Weizsäcker v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică a Caroline Nagtegaal.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis a Werner Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 12.6.2018.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia