Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2018

Ingivna texter :

A8-0181/2018

Debatter :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.17

Antagna texter :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

15. Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Jakob von Weizsäcker för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică och Caroline Nagtegaal.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Valdis Dombrovskis och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 12.6.2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy