Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0277(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0364/2016

Внесени текстове :

A8-0364/2016

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0245

Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

16. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Gabriele Preuß, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini и Claudia Schmidt.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Violeta Bulc и Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 12.6.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност