Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0277(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0364/2016

Indgivne tekster :

A8-0364/2016

Forhandlinger :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Afstemninger :

PV 12/06/2018 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0245

Protokol
Mandag den 11. juni 2018 - Strasbourg

16. Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Gabriele Preuß for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes og Alojz Peterle.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini og Claudia Schmidt.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Violeta Bulc og Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 12.6.2018.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik