Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0277(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0364/2016

Ingediende teksten :

A8-0364/2016

Debatten :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Stemmingen :

PV 12/06/2018 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0245

Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

16. Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Gabriele Preuß, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes en Alojz Peterle.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini en Claudia Schmidt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 12.6.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid