Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0277(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0364/2016

Predkladané texty :

A8-0364/2016

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 12/06/2018 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0245

Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

16. Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Gabriele Preuß v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes a Alojz Peterle.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini a Claudia Schmidt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 12.6.2018.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia