Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0277(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0364/2016

Ingivna texter :

A8-0364/2016

Debatter :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Omröstningar :

PV 12/06/2018 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0245

Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

16. Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Gabriele Preuß för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes och Alojz Peterle.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini och Claudia Schmidt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Violeta Bulc och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 12.6.2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy