Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0111(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2018

Внесени текстове :

A8-0010/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0246

Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

17. Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Maria Grapini.

Изказаха се: Violeta Bulc и Damiano Zoffoli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 12.6.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност