Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0111(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0010/2018

Indgivne tekster :

A8-0010/2018

Forhandlinger :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0246

Protokol
Mandag den 11. juni 2018 - Strasbourg

17. Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte og Seán Kelly.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Indlæg af Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Maria Grapini.

Talere: Violeta Bulc og Damiano Zoffoli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 12.6.2018.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik