Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0111(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0010/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0010/2018

Keskustelut :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0246

Pöytäkirja
Maanantai 11. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

17. Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte ja Seán Kelly.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Christofer Fjellner käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Damiano Zoffoli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.4.

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö