Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0111(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0010/2018

Ingediende teksten :

A8-0010/2018

Debatten :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0246

Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

17. CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte en Seán Kelly.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Damiano Zoffoli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 12.6.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid