Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0111(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0010/2018

Texte depuse :

A8-0010/2018

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0246

Proces-verbal
Luni, 11 iunie 2018 - Strasbourg

17. Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte și Seán Kelly.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski și Maria Grapini.

Au intervenit: Violeta Bulc și Damiano Zoffoli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 12.6.2018.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate