Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0111(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0010/2018

Predkladané texty :

A8-0010/2018

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0246

Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg

17. Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Damiano Zoffoli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 12.6.2018.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia