Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2224(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0173/2018

Ingediende teksten :

A8-0173/2018

Debatten :

PV 11/06/2018 - 18
CRE 11/06/2018 - 18

Stemmingen :

PV 12/06/2018 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0247

Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

18. De modernisering van het onderwijs in de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de modernisering van het onderwijs in de EU [2017/2224(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Andrea Bocskor, namens de PPE-Fractie, Momchil Nekov, namens de S&D-Fractie, Remo Sernagiotto, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer en Emilian Pavel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Krystyna Łybacka

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 12.6.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid