Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2224(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0173/2018

Ingivna texter :

A8-0173/2018

Debatter :

PV 11/06/2018 - 18
CRE 11/06/2018 - 18

Omröstningar :

PV 12/06/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0247

Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

18. Modernisering av utbildningen i EU (debatt)
CRE

Betänkande om modernisering av utbildningen i EU [2017/2224(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Andrea Bocskor för PPE-gruppen, Momchil Nekov för S&D-gruppen, Remo Sernagiotto för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer och Emilian Pavel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech och Seán Kelly.

Talare: Tibor Navracsics.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Krystyna Łybacka

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 12.6.2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy