Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 11. června 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Sdělení předsednictví
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Plán práce
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (rozprava)
 16.Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (rozprava)
 17.Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (rozprava)
 18.Modernizace vzdělávání v EU (rozprava)
 19.Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (krátké přednesení)
 20.Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (krátké přednesení)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (177 kb) Prezenční listina (54 kb) Jmenovitá hlasování (19 kb) 
 
Zápis (79 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (23 kb) 
 
Zápis (262 kb) Prezenční listina (62 kb) Jmenovitá hlasování (462 kb) 
Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí