Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 11. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (keskustelu)
 16.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)
 17.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (keskustelu)
 18.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (keskustelu)
 19.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (lyhyt esittely)
 20.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (54 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (19 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (24 kb) 
 
Pöytäkirja (260 kb) Läsnäololista (61 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (392 kb) 
Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö