Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Porządek obrad
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (debata)
 16.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (debata)
 17.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (debata)
 18.Modernizacja edukacji w UE (debata)
 19.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (krótka prezentacja)
 20.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (180 kb) Lista obecności (54 kb) Wyniki głosowań imiennych (19 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (24 kb) 
 
Protokół (271 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowań imiennych (392 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności