Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Program práce
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov ***I (rozprava)
 16.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (rozprava)
 17.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)
 18.Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)
 19.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (stručná prezentácia)
 20.Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (176 kb)
24/09/2018 15:02
  Prezenčná listina (54 kb)
19/02/2019 09:18
 
Zápisnica (80 kb)
24/09/2018 15:02
  Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 09:18
  Hlasovania podľa mien (23 kb)
21/12/2018 14:46
 
Zápisnica (266 kb)
24/09/2018 15:02
  Prezenčná listina (62 kb)
19/02/2019 09:18
  Hlasovania podľa mien (396 kb)
21/12/2018 14:46
Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia