Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Program práce
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov ***I (rozprava)
 16.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (rozprava)
 17.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)
 18.Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)
 19.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (stručná prezentácia)
 20.Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (176 kb) Prezenčná listina (54 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (19 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (23 kb) 
 
Zápisnica (266 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (396 kb) 
Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia