Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Arbetsplan
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (debatt)
 16.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (debatt)
 17.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (debatt)
 18.Modernisering av utbildningen i EU (debatt)
 19.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (kortfattad redogörelse)
 20.Läget för fritidsfisket i EU (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (179 kb)
24/09/2018 15:02
  Närvarolista (54 kb)
19/02/2019 09:18
 
Protokoll (78 kb)
24/09/2018 15:02
  Närvarolista (11 kb)
19/02/2019 09:18
  Omröstningar med namnupprop (23 kb)
21/12/2018 14:46
 
Protokoll (262 kb)
24/09/2018 15:02
  Närvarolista (62 kb)
19/02/2019 09:18
  Omröstningar med namnupprop (391 kb)
21/12/2018 14:46
Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy