Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Arbetsplan
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (debatt)
 16.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (debatt)
 17.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (debatt)
 18.Modernisering av utbildningen i EU (debatt)
 19.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (kortfattad redogörelse)
 20.Läget för fritidsfisket i EU (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (179 kb) Närvarolista (54 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (19 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (23 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (391 kb) 
Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy