Index 
Jegyzőkönyv
PDF 270kWORD 79k
2018. június 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az elnök közleménye
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.A Parlament tagjai
 7.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 12.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 13.Ügyrend
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, valamint kereskedési adattárak ***I (vita)
 16.A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ***I (vita)
 17.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I (vita)
 18.Az oktatás unióbeli korszerűsítése (vita)
 19.Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé (rövid ismertetés)
 20.A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (rövid ismertetés)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. május 31-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.01-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a guatemalai Fuego nevű vulkán kitöréséről, és a Parlament részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak.


4. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Parlament azon határozatát, melyben szankciókkal sújtotta Janusz Korwin-Mikke képviselőt a migránsokról és a nőkről tett megjegyzései miatt. Az elnök közli, hogy fontolóra veszik a Parlament Jogi Szolgálata bevonásának lehetőségét.


5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


6. A Parlament tagjai

Viviane Reding írásban közölte, hogy 2018. szeptember 2-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Az illetékes finn hatóságok bejelentették, hogy Paavo Väyrynen 2018. június 12-től a nemzeti parlament tagja lesz.

Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének 2 bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2018. június 12-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

°
° ° °

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Mikael Pentikäinen kinevezését Paavo Väyrynen helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. június 12.

A Parlament tudomásul veszi megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Mikael Pentikäinen elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   TRAN bizottság, az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Előadó: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA bizottság, az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Előadó: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN bizottság, a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján. (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Előadó: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN bizottság, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Előadó: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN bizottság, az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján. (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN bizottság, az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján. (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO bizottság, a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Előadó: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, azaz 2018. június 12-én, kedden éjfélig, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


8. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az EMPL bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

— Helyesbítés P8_TA(2018)0213(COR01) az Európai Parlament által 2018. május 29-én a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

CONT, LIBE, AFCO

- Javaslat a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, IMCO, TRAN

- Javaslat az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

IMCO

- Javaslat a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI, IMCO, REGI

- Javaslat az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

EMPL

- Javaslat a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

JURI

- Javaslat az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ENVI, IMCO, JURI

- A Bizottság javaslata egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, PECH, JURI

- Javaslat a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe és a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Javaslat a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

JURI

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Javaslat az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Javaslat az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, EMPL

- Javaslat a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, AGRI, JURI

- Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

BUDG, ENVI, REGI

- Javaslat a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Javaslat a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Javaslat az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalásokra vonatkozó ajánlásáról (2018/2018(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Jelentés a kultúrához való hozzáférés strukturális és anyagi korlátairól (2017/2255(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Jelentés az oktatás unióbeli korszerűsítéséről (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Jelentés az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Jelentés a kohéziós politikáról és a körforgásos gazdaságról (2017/2211(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Jelentés A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások (2017/2118(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Jelentés az EU és a NATO közötti kapcsolatokról (2017/2276(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Jelentés a kibervédelemről (2018/2004(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Jelentés a horgászat és a rekreációs halászat jelenlegi helyzetéről az Európai Unióban (2017/2120(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Jelentés a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Izland közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2016) (2017/2273(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000021/2018), felteszi: Ingeborg Gräßle, a BUDG bizottság nevében, a Bizottsághoz: A korrupció elleni küzdelem (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államaival kötendő új partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államaival kötendő új partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018), felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság által 2017. december 6-án közzétett EMU-csomag (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018), felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz: A nyelvtanulás javításáról és a nyelvi kompetenciák kölcsönös elismeréséről az EU-ban (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018), felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz A nyelvtanulás javításáról és a nyelvi kompetenciák kölcsönös elismeréséről az EU-ban (B8-0030/2018).


11. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

- (O-000014/2018), felteszi: Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Izrael részvétele a Horizont 2020-ból finanszírozott programokban (B8-0028/2018)


12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. márciusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


13. Ügyrend

A 2018. júniusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 623.587/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a „Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után” címet módosítsák a következőre: „A grúz szakadár területek tíz évvel az Oroszországgal folytatott háború után” (a PDOJ 80. pontja)

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen.

A Parlament név szerinti szavazással (101 mellette, 165 ellene, 11 tartózkodás) elutasítja a kérelmet.

Szerda

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság „Humanitárius vészhelyzetek a Földközi-tengeren és szolidaritás az EU-ban” témakörben tett nyilatkozatait délutáni második pontként adják hozzá a napirendhez.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja az állásfoglalás nélküli vitára irányuló kérelmet, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja képviselőcsoportja megegyező kérelmét, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a pontot vegyék fel a keddi napirendbe, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki azt kéri, hogy a vitát külön pontként vegyék fel, Philippe Lamberts, aki pontosítja kérelmét, Maria João Rodrigues, aki támogatja a kérelmet és Lampros Fountoulis, független képviselő.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (212 mellette, 62 ellene, 18 tartózkodás).

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) S&D képviselőcsoport:

AGRI bizottság: Karine-Gloanec Maurin helyett Jean-Paul Denanot

Az EU–Törökország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Karine-Gloanec Maurin helyett Jean-Paul Denanot

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


15. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, valamint kereskedési adattárak ***I (vita)

Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jakob von Weizsäcker, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică és Caroline Nagtegaal.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Werner Langen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.12-i jegyzőkönyv, 5.2. pont .


16. A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ***I (vita)

Jelentés a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gabriele Preuß, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes és Alojz Peterle.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini és Claudia Schmidt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Violeta Bulc és Marian-Jean Marinescu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.12-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .


17. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I (vita)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte és Seán Kelly.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Maria Grapini.

Felszólal: Violeta Bulc és Damiano Zoffoli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.12-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


18. Az oktatás unióbeli korszerűsítése (vita)

Jelentés az oktatás unióbeli korszerűsítéséről [2017/2224(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Záborská (a FEMM bizottság véleményének előadója), Andrea Bocskor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Momchil Nekov, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Remo Sernagiotto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer és Emilian Pavel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech és Seán Kelly.

Felszólal: Tibor Navracsics.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Krystyna Łybacka

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.12-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


19. Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé (rövid ismertetés)

Jelentés egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé történő elmozdulásról, a jelenlegi helyzetről és a jövőbeli kilátásokról [2017/2118(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák és Norbert Erdős.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.6.12-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


20. A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (rövid ismertetés)

Jelentés a hobbihorgászat jelenlegi helyzetéről az Európai Unióban [2017/2120(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech és John Howarth.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja)

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.6.12-i jegyzőkönyv, 5.1. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer és John Howarth.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 623.587/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.11-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat