Indiċi 
Minuti
PDF 269kWORD 79k
It-Tnejn, 11 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Avviż mill-Presidenza
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Negozjati qabel l-ewwl qari fil-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Dokumenti mressqa
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 12.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 13.Ordni tal-ħidma
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, it-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (dibattitu)
 16.Regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni ***I (dibattitu)
 17.Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda ***I (dibattitu)
 18.Il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE (dibattitu)
 19.Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (preżentazzjoni qasira)
 20.Is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 21.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta l-Ħamis 31 ta' Mejju 2018 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.01.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-eruzzjoni tal-vulkan Fuego, fil-Gwatemala, u ppreżenta l-kondoljanzi tal-Parlament lill-familji tal-vittmi.


4. Avviż mill-Presidenza

Il-President ħabbar li l-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea ħassret id-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew li jimponu sanzjonijiet fuq il-membru Janusz Korwin-Mikke wara l-kummenti tiegħu dwar il-migranti u n-nisa. Il-President semma' l-possibbiltà ta' konsultazzjoni mas-servizz legali tal-Parlament.


5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

Viviane Reding avżat bil-miktub bir-riżenja tagħha minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 2 ta' Settembru 2018.

Bi qbil mal-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Finlandiżi ħabbru li l-mandat ta' Paavo Väyrynen fil-parlament nazzjonali ser ikompli mit-12 ta' Ġunju 2018.

Billi tali funzjoni hija, skont l-Artikolu 7(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, inkompatibbli mal-kwalità ta' Membru tal-Parlament Ewropew, il-Parlament, abbażi tal-Artikolu 4(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, ħa nota tal-vakanza tas-siġġu li tiddekorri mid-data 12 ta' Ġunju 2018 u għarraf lill-Istat Membru kkonċernat.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Finlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Mikael Pentikäinen minflok Paavo Väyrynen bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 12 ta' Ġunju 2018.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tiegħu.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Mikael Pentikäinen jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


7. Negozjati qabel l-ewwl qari fil-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Kumitat TRAN, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabbiltà tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ stradali u li tiffaċilita l-iskambju transfruntier ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi stradali fl-Unjoni (riformulazzjoni) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   Kumitat INTA, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)). Rapporteur: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   Kumitat TRAN, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Rapporteure: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    Kumitat TRAN, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Rapporteure: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    Kumitat TRAN, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi (COM(2017)0277 C8-0167/2017 2017/0122(COD)) Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    Kumitat TRAN, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    Kumitat IMCO, abbażi tar-Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Rapporteure: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofs il-lejl ta' għada, it-Tlieta 12 ta' Ġunju 2018, li deċiżjoni ta' kumitat għal dħul f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


8. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat EMPL bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

— Rettifika P8_TA(2018)0213(COR01) tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Mejju 2018 fid-dawl tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Kumitat EMPL)

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies approvata sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 322(1) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

CONT, LIBE, AFCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI, IMCO, TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-razzjonalizzazzjoni ta’ miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI, IMCO, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ambjent għal Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE fir-rigward tal-limitu ta' żmien għall-implimentazzjoni tar-regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini li jagħtu prestazzjoni ajrudinamika, effiċjenza enerġetika u prestazzjoni tas-sikurezza mtejba (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/106/KE dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara u li tħassar id-Direttiva 2005/45/KE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2009/103/KE tas-16 ta' Settembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nri 596/2014 u (UE) 2017/1129 fejn tidħol il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta. F'konformità mal-Artikoli 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ENVI, IMCO, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, PECH, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/112/KE u 2008/118/KE dwar l-inklużjoni tal-muniċipalità Taljana ta' Campione d'Italia u l-ilmijiet Taljani tal-Lag ta' Lugano fit-territorju doganali tal-Unjoni u fl-applikazzjoni territorjali tad-Direttiva 2008/118/KE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għal dawn u għall-Fond tal-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond tas-Sigurtà Interna u l-Istrument tal-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-"programm Pericles IV") (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Funzjoni Ewropea ta' Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta. F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali u b'hekk jemenda d-Direttivi 86/278/KEE, 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE, ir-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010, u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, AGRI, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta. F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 322(1) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG, ENVI, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta. F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 322(1) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta. F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 322(1) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward in-negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (2018/2018(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Rapport dwar l-ostakli strutturali u finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (2017/2255(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Rapport dwar il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni fl-UE (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta' repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Rapport dwar proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (2017/2211(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Rapport Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (2017/2118(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet UE-NATO (2017/2276(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Rapport dwar iċ-ċiberdifiża (2018/2004(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi. (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea (2017/2120(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar regoli supplementari b'rabta mal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016 (2017/2273(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000021/2018) imressqa minn Ingeborg Gräßle, f'isem il-Kumitat BUDG, lill-Kummissjoni: Ġlieda kontra l-korruzzjoni (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid mal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid mal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Il-Pakkett UEM ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fis-6 ta' Diċembru 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) imressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kunsill: It-titjib tat-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) imressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni It-titjib tat-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (B8-0030/2018).


11. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu tqiegħdet fuq il-Mejda (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

- (O-000014/2018) imressqa minn Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Il-parteċipazzjoni ta' Iżrael fil-proġetti ffinanzjati mill-programm Orizzont 2020 (B8-0028/2018)


12. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Marzu 2018 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


13. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji ta' Ġunju 2018 (PE 623.587/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex it-titlu "Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa" jiġi modifikat għal "Ir-reġjuni separatisti Georgjani għaxar snin wara l-gwerra mar-Russja" (punt 80 tal-PDOJ)

Interventi ta': Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifika t-talba u Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, kontra t-talba.

B'sejħa tal-ismijiet (101 favur, 165 kontra, 11-il astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp Verts/ALE biex bħala t-tieni punt ta' waranofsinhar jiżdiedu d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-"Emerġenzi umanitarji fil-Mediterran u s-solidarjetà fl-UE".

Interventi ta': Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifika t-talba għal dibattitu mingħajr riżoluzzjoni, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat talba simili tal-Grupp tiegħu, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, biex jitlob li l-punt jiddaħħal fl-aġenda tat-Tlieta, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex id-dibattitu jitniżżel bħala punt separat, Philippe Lamberts biex jispeċifika t-talba tiegħu, Maria João Rodrigues li ssostnih u Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat.

B'VE (212 favur, 62 kontra, 18-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp S&D.

Kumitat AGRI: Karine-Gloanec Maurin minflok Jean-Paul Denanot

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija: Karine-Gloanec Maurin minflok Jean-Paul Denanot

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President


15. L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, it-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Jakob von Weizsäcker f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică u Caroline Nagtegaal.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Werner Langen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal-Minuti ta' 12.6.2018.


16. Regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Gabriele Preuß f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes u Alojz Peterle.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini u Claudia Schmidt.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Violeta Bulc u Marian-Jean Marinescu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 12.6.2018.


17. Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte u Seán Kelly.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Intervent ta': Christofer Fjellner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski u Maria Grapini.

Interventi ta': Violeta Bulc u Damiano Zoffoli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 12.6.2018.


18. Il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE (dibattitu)

Rapport dwar il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE [2017/2224(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteure: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL).

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anna Záborská (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Andrea Bocskor f'isem il-Grupp PPE, Momchil Nekov f'isem il-Grupp S&D, Remo Sernagiotto f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer u Emilian Pavel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech u Seán Kelly.

Intervent ta': Tibor Navracsics.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Intervent ta': Krystyna Łybacka

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 12.6.2018.


19. Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (preżentazzjoni qasira)

Rapport: Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri [2017/2118(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák u Norbert Erdős.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 12.6.2018.


20. Is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea [2017/2120(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteure: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech u John Howarth.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni)

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal-Minuti ta' 12.6.2018.


21. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer u John Howarth.


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 623.587/OJMA).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza