Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk

2. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Předseda vystoupil s krátkým prohlášením, ve kterém připomněl, že Parlament již přijal své stanovisko k reformě „nařízení Dublin“ (jednání týkající se „nařízení Dublin IV“).

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

Předseda se vrátil ke svému předchozímu vystoupení a vyzval úřadující předsedkyni Rady, aby se zasadila o to, aby zasedání Evropské rady přineslo konkrétní výsledky v oblasti migrační krize a reformy „nařízení Dublin“.

Vystoupila Angelika Niebler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead MCGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Elena Valenciano, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí