Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. juni 2018 - Strasbourg

2. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Formanden afgav en kort erklæring for at minde om, at Parlamentet allerede havde vedtaget sin holdning til reformen af Dublinforordningen (Dublin IV-forhandlingerne).

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten, for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

Formanden vendte tilbage til sit tidligere indlæg og opfordrede formanden for Rådet til at sikre, at mødet i Det Europæiske Råd endte med konkrete resultater for så vidt angår migrationskrisen og reformen af Dublinforordningen.

Indlæg af Angelika Niebler.

FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand

Talere: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Elena Valenciano, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri og Pervenche Berès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og João Ferreira.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios og Mairead McGuinness.

Talere: Frans Timmermans og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik