Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg

2. Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Parlamendi president tegi lühikese avalduse, milles ta tuletas meelde, et Euroopa Parlament on juba võtnud vastu oma seisukoha Dublini määruse reformimise kohta (Dublin IV läbirääkimised).

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Parlamendi president viitas oma eelnenud sõnavõtule ja kutsus nõukogu eesistujat üles tagama, et Euroopa Ülemkogu kohtumine annaks rändekriisi ja Dublini määruse reformimise osas konkreetseid tulemusi.

Sõna võttis Angelika Niebler.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead MCGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek arutelu kulu kohta (president esitas selgitused), Elena Valenciano, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika