Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. lipnja 2018. - Strasbourg

2. Priprema za sastanak Europskog vijeća 28. i 29. lipnja 2018. (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 28. i 29. lipnja 2018. (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Predsjednik je dao kratku izjavu kako bi podsjetio na to da je Parlament već usvojio stajalište o reformi Dublinske uredbe (pregovori „Dublin IV.”).

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica.

Predsjednik se pozvao na svoju prethodnu izjavu te je pozvao predsjedateljicu Vijeća da se pobrine za to kako bi sastanak Europskog vijeća doveo do konkretnih rezultata u pogledu migracijske krize i reforme Dublinske uredbe.

Riječ je uzela Angelika Niebler.

PREDSJEDA: Mairead MCGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek o tijeku rasprave (Predsjednica je dala objašnjenja), Elena Valenciano, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri i Pervenche Berès.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios i Mairead McGuinness.

Govorili su: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti