Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 juni 2018 - Straatsburg

2. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

De Voorzitter herinnert er kort aan dat het Parlement zijn standpunt inzake de hervorming van de Dublinverordening reeds heeft aangenomen (onderhandelingen "Dublin IV").

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

De Voorzitter komt terug op zijn voorgaande opmerkingen en verzoekt de fungerend voorzitter van de Raad er zorg voor te dragen dat de bijeenkomst van de Europese Raad tot concrete resultaten leidt wat betreft de migratiecrisis en de hervorming van de Dublinverordening.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler.

VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Elena Valenciano, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en João Ferreira.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid