Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg

2. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym przypomniał, że Parlament przyjął już swoje stanowisko w sprawie reformy rozporządzenia dublińskiego (negocjacje w sprawie czwartego rozporządzenia dublińskiego).

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

Przewodniczący nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi i zwrócił się do urzędującej przewodniczącej Rady o sprawienie, by posiedzenie Rady Europejskiej przyniosło konkretne wyniki, jeśli chodzi o kryzys migracyjny i reformę rozporządzenia dublińskiego.

Głos zabrała Angelika Niebler.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nicolę Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Paulo Rangel, Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień.), Elena Valenciano, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności