Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg

2. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a reaminti că Parlamentul și-a adoptat deja poziția privind reforma „Regulamentului Dublin” (negocierile „Dublin IV”).

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

Președintele a revenit asupra intervenției sale precedente și a invitat Președinta în exercițiu a Consiliului să vegheze ca reuniunea Consiliului European să producă rezultate concrete în ceea ce privește criza migratorie și reforma „Regulamentului Dublin”.

A intervenit Angelika Niebler.

A PREZIDAT: Mairead MCGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a făcut câteva precizări), Elena Valenciano, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și João Ferreira.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios și Mairead McGuinness.

Au intervenit: Frans Timmermans și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate