Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg

2. Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Predseda predniesol krátke vyhlásenie, aby pripomenul, že Parlament už prijal svoju pozíciu k reforme „dublinského nariadenia“ (rokovania „Dublin IV“).

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten, v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

Predseda pripomenul svoje predchádzajúce vystúpenie a vyzval predsedníčku Rady, aby postupovala tak, aby zasadanie Európskej rady prinieslo konkrétne výsledky, pokiaľ ide o migračnú krízu a reformu „dublinského nariadenia“.

Vystúpila Angelika Niebler.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek o vedení rozpravy (predsedníčka podala spresňujúce informácie), Elena Valenciano, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia